Obszar Praktyki c.d

       Prawa spadkowego: kompleksowa obsługa spraw spadkowych, m.in.: stwierdzenia nabycia spadku, kwestie związane z  rozrządzeniami na wypadek śmierci, działy spadku itd.

       Prawa handlowego w pełnym zakresie obejmującym m.in.: bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz obsługę prawną ich organów, pomoc w zakresie rejestracji i wykreślania podmiotów podlegających rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, opracowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółek, doradztwo prawne obejmujące regulacje Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych, itd.

       Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w pełnym zakresie, obejmującym m.in.: sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, odwołań do sądów ubezpieczeń społecznych od decyzji ZUS, powództw o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie, uchylenie kar porządkowych, opracowywanie projektów umów o pracę, projektów regulaminów pracy, wynagradzania, BHP, itd;

                           «Powrót do Strony Głównej